Indsigt i familier med minoritetsbaggrund, beskrivelse af udviklingstendensen i familierne

Ja, tiden er inde til, at jeg skal undervise to dage på EFT-instituttets familieterapeutiske efteruddannelse med temaet etniske minoritetsfamilier ud fra følgende disposition. I løbet af de to dage har de studerende mulighed for at tage fat i temaer, der fylder i deres dagligdag, og det vil være muligt at få personlig supervision og lave forskelligt gruppearbejde.

Ahmet Demir. Foredragsholdere

Ahmet Demir. Foredragsholdere

Fredag den 07.12.2018

9.30 – 10.00   Godmorgen, vejrmelding. Herefter præsentation af Ahmet og dernæst  præsentation af deltagerne, hvor deltagerne bedes sige noget om deres forventninger til de to dage og undervisningen.

10.00 – 11.00

 • Formålet med mine to dages undervisning
 • Indledning med to metaforer, som handler om menneskesyn og debatten i samfundet
  • At arbejde med modstand i pædagogik og familiearbejde
  • Relationens betydning !!
  • Børn og unges familiebaggrund
  • Jeg føler mig blev kvalt af min følelser
  • Min familierådgivning og terapeutiske tilgang
  • Baggrund for forældrenes manglende samarbejde

11.00 – 12.00

 • Møde mellem professionelle og børn, unge og familier fra etniske minoriteter
 • Mørkeskov
  Mødet med etniske minoriteter
 • Ung piges udtryk!
 • Forældre fra etniske minoriteter har svært ved at samarbejde med pædagogiske institutioner
 • Hvad har I som institutioner gjort for forældre fra etniske minoriteter i forhold til følgende?
 • Tillid mellem fagfolk og forældre
 • Institutioner, fx vuggestue, børnehave, skole og andre pædagogiske institutioner
  Fælles udfordringer/besvær for pædagogisk personale i forbindelse med samarbejde med forældre fra etniske minoriteter kan bl.a. være
Ahmet Demir. Foredragsholdere.

Ahmet Demir. Foredragsholdere.

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 14.30  Præsentation af to modeler

 • Pædagogiske model
 • 30 – 15.30 Hvilket kendskab har familier med minoritetsbaggrund til familieterapeuter, rådgivere og psykoterapeuter?
 • 30 – 16.00 Gruppearbejde

Lørdag den 08.12.2018

 • 30 – 10.00 Opsamling fra fredag
 • 00 – 11.00 Sagssupervision
 • 00 – 12.00 Indsigt i familier med minoritetsbaggrund, beskrivelse af udviklingstendensen i familierne
 • 30 – 13.30 Frokost
 • 30 – 14.30 Gruppearbejde
 • 30 – 16.00 Huskeliste til familierådgiver e og terapeuter i forbindelse med arbejdet med familier med anden etnisk baggrund.
 • Afslutning og evaluering af de to dage.

 

 

Event Type Categories

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?
KONTAKT MIG og hør, hvad jeg kan gøre for jer
About the Author

Ahmet Demir

Jeg har 30 års erfaring med udsatte børn, unge og familier og særligt kendskab til etniske minoriteter. Mine ydelser er rettet mod, kommuner, skoler og institutioner, privatpersoner. Jeg tilbyder terapi, konflikthåndtering, konsulentbistand, supervision, mentorordninger, foredrag og kurser skræddersyet alt efter behov.