Maj, 2018

17maj17:0020:00Må jeg sige det, jeg skal, til forældre med etnisk minoritetsbaggrund?

Ahmet Demir. Foredrag

Event detaljer

Må jeg sige det, jeg skal, til forældre med etnisk minoritetsbaggrund?

 Målet med oplægget

 • At få en dialog, hvor min mangeårige erfaring sammen med jeres egne erfaringer giver jer inspiration til at videreudvikle jeres nuværende samarbejde med etniske minoritetsfamilier.

  Ahmet Demir. Foredragsholder
  Ahmet Demir. Foredragsholder

Disposition

 Indblik i etniske minoriteter

 • Med metaforer og cases fra det daglige pædagogiske arbejde skaber jeg opmærksomhed om, hvorfor forældre fx ikke er aktive i forældresamarbejdet.

Lærernes og forældrenes forudindtagede holdninger og syn på hinanden

Om hvad og hvor kan forældre og skole sammen støtte op om opdragelsen?

 Etniske minoriteters syn på og kendskab til skoler fra deres hjemlande kontra syn på og kendskab til danske skoler

 Spørgsmål til gruppearbejde

 • Hvad er din/jeres erfaring med samarbejde med etniske minoriteter?
 • Hvad skal du vide for at have et dynamisk samarbejde mellem dig og etniske minoriteter?

  Inklusion
  Inklusion

Hvad skal ledelsen og den enkelte medarbejder gøre ”i morgen” for at skabe et dynamisk samarbejde mellem forældre, lærere og pædagoger omkring børn og unges motivation og læring?

 • Hvilken kommunikationsform skal vi anvende i samarbejde med etniske minoritetsfamilier?
 • Hvilken betydning har kommunikation for et dynamisk samarbejde og for at motivere forældrene til at samarbejde?
 • En case belyser faktorer og forhold, der virker demotiverende på børn og unge.
 • Skal vi forskelsbehandle etniske minoriteter?

Foredrag/oplægsstil

Jeg er direkte og konkret i mit sprogbrug og vil bruge mine mange års erfaring med etniske minoriteter og mit kendskab til skoler, læreres og pædagogers udfordringer til at inspirere jer.

Jeg forventer, at I fra starten er i dialog med mig. Ud fra jeres udfordringer med etniske minoritetsfamilier vil jeg give tid til jeres spørgsmål og give mit bud på løsninger.

Dynamisk samarbejde mellem forældre og professionelle

Mere

Tid

(Torsdag) 17:00 - 20:00

Sted

Nøjsomhedsvej 1

2800 Kgs. Lyngby

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X