Terapi

  • Børn og unges sorg ved skilsmisse kan mindskes

    KRONIK: Jeg savner indimellem, at nogen fordyber sig i, hvad der får unge mennesker til at begå uhensigtsmæssige handlinger, skriver kronikør Ahmet Demir En dokumentarudsendelse på DR1 den 22.10.2012 samt nyhederne på DR1 har sat fokus på skilsmissebørn. I den forbindelse hører jeg, at nogle politikere i kommunerne støtter ideen om, at familier kan få […]

  • Mor, hører du min stemme!

    Overskriften til mit debatindlæg kommer fra mit daglige arbejde med unge. I forbindelse med en samtale med en ung viser aftenmørket sig, og den unge vælger ikke at tænde lys. Med følelsesladet stemme taler han om sin barndom og sin relation til sin mor. I dag er den unge af flere grunde anbragt uden for […]

  • Andre må ikke se, jeg græder

    “Nydanskere fylder i retspsykiatrien” hed en artikel i Politiken den 28. juli. Den får mig til at skrive dette indlæg. Det er ikke fordi, jeg er uenig i det, der står i artiklen – tværtimod. Jeg mener, at det er på høje tid, at artiklen blev skrevet! Fagpersoner skulle have været på banen for længe […]