Mobning

  • Mobningens ofre

    Folkeskolen er en vigtig pædagogisk institution for børns socialiseringsproces. En stor del af børnene klarer sig godt og lever op til de faglige, sociale og kulturelle krav. Men en lille gruppe, både etniske og danske socialt udstødte børn, har særligt brug for, at folkeskolen bidrager til deres socialiseringsproces. Uden at […]