I denne artikel er mit fokus på familiers psykiske vold mod deres børn, og jeg vil begynde med nogle generelle udmeldinger fra forældre. Når jeg taler med dem om deres børn og om fysisk og psykisk vold, er forældrenes reaktion typisk: ”Vi elsker vores børn og kunne aldrig finde på at være voldelige mod dem … vi forstår ikke, at andre forældre kan finde på at være voldelige mod deres børn…”

Med ovenstående udmelding tænker forældrene ofte på fysisk vold med blå mærker, knoglebrud eller andre skader.

Vold mod børn

Vold kan på ingen måde forklares, og ingen voksne/forældre har ret til at udøve vold mod børn. Både juridisk og menneskeligt har forældrenes vold konsekvenser. Mit fokus er på psykisk vold, hvor forældrene af forskellige årsager ikke selv kan se, at de udøver vold.

Psykisk vold mod børnene. Photo Credit: Yardstick Marketing via Compfight cc
Psykisk vold mod børnene. Photo Credit: Yardstick Marketing via Compfight cc

Kendetegn ved psykisk vold

 • Forældrene har voldsomme interne konflikter eller konfrontationer konstant eller i perioder.
 • Den ene eller begge forældrenes reaktioner skaber før, under og efter konflikten angst, utryghed, rædsel og magtesløshed, idet små børn ikke har mulighed for flugt, men bliver vidner til deres forældres krig.
 • Børnene er enten i klemme mellem forældrene eller står uden for deres kampe, når forældrene opfører sig voldeligt mod hinanden.
 • Børnene viser solidaritet med deres forældre ved at trøste, dvs. være voksne over for forældrene.
 • Forældrenes sociale, psykiske og helbredsmæssige tilstand kan påvirke børn alvorligt, fx kan de gå med tanker om, hvornår deres forældre dør.
 • Forældres isolation og ensomhed i forhold til partner, familie og netværk kan være en psykisk belastning for børnene.

Ingen børn fortjener at være vidne til forældres krise pga. ægteskabelige problemer og meningsløse forhold, men nogle forældre har ikke det nødvendige overskud til at reflektere over deres handlinger og disses betydning for deres børn.

Psykisk volds konsekvenser

Psykisk vold efterlader dybe sår i børns sjæl. Det påvirker hele deres liv, men mange forældre har svært ved at forstå deres børns reaktioner og udvikling efter at have været udsat for psykisk vold.

Mønster ved børn, der er udsat for psykisk vold

 • Børnene har lavt selvværd og -tillid.
 • Børnene har svært ved at lære.
 • Børnene kan ikke fungere i sociale sammenhænge, da de enten er voldelige i deres kontakt med andre børn eller tavst styrer andre børn.
 • Børnene er grænseløse, verbalt krænkende og grove over for deres jævnaldrende.
 • Børnene har svært ved at danne relationer og koncentrere sig.
 • Børnene har svær ved at udtrykke sig sprogligt, de kan have et ringe ordforråd, stamme eller helt undgå at tale.
 • Børnene har svært ved at sove alene, de vil helst sove sammen med deres forældre, fordi de vil passe på forældrene, så de ikke gør noget ved hinanden eller går fra hinanden.
 • Børnene bider negle og har svært ved øjenkontakt til jævnaldrende og voksne.
 • Børnene tisser ofte i sengen og har svært ved at styre deres afføring.
 • Børnene kan som unge udvikle verbalt og fysisk truende sprog og adfærd, som får andre til at tage afstand fra dem og udelukke dem fra det sociale fællesskab.
 • De unge vælger hårde ungdomsmiljøer, hvor vold er løsningen på livets udfordringer, så de ofte ryger bag tremmer i en tidlig alder pga. grove voldelige handlinger.

Der skal passes på børnene

Som jeg var inde på, er mange forældre ikke klare over, at de udsætter deres børn for psykisk vold. Der kan være mange grunde, fx at voldelige handlinger mellem forældrene får dem til at miste overblikket, så forældre bliver egocentriske og kun tænker på egne interesser osv.

Jeg mener, at de voksne omkring børnene har pligt til at gribe ind, fx med følgende handlinger:

 • Hvis der er nær familie, skal disse reagere på forældrenes voldelige handlinger og stoppe dem. Hvis det er et mønster, at forældrene løser indbyrdes problemer med vold, er min anbefaling, at man skal søge råd og vejledning hos myndighederne, så man kan passe bedst muligt på børnene.
 • Fagfolk skal være opmærksomme på børn, der adskiller sig fra de øvrige børn, og de skal turde gå til forældrene for at undersøge, hvad der sker i børnenes liv.
 • Fagfolk skal ved enhver mistanke underrette de sociale myndigheder, så børnene kan få nødvendig hjælp.
 • Myndighedernes indgreb i familieanliggender ud fra børnenes tarv fører ifølge mine mange års erfaring til konstruktive løsninger for børns trivsel og ikke mindst giver det udviklingsmuligheder for forældre, der udøver vold mod deres børn.
 • Hvis voldens karakter efter myndighedernes vurdering kræver akut indgriben, kan børnene anbringes uden for familien, så der bliver passet på dem.

Børn skal passes på af os voksne, dvs. forældre og fagfolk omkring dem. Børn har krav på og ret til at blive holdt af og elsket. Forældre og andre voksne har ansvar for at skabe trygge og sikre rammer for børnene, og forældre skal via det juridiske system betale prisen for voldelige handlinger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X