Tiden er ikke til at ærgre sig over resultatet af folketingsvalget den 18. juni, men til i fællesskab at kæmpe for et demokratisk samfund med respekt for menneskerettigheder, et harmonisk og dynamisk samfund der bl.a. har som mål at arbejde for fællesskab og solidaritet.

Befolkning
Befolkning

Vælgerne bestemmer

Folketingsvalget torsdag den 18. juni gav magten til den borgerlige fløj, og DF blev landets næststørste parti med 37 mandater i Folketinget.

Vi kan være rystede og chokerede over dette, men vi må erkende, at befolkningen har brugt deres demokratiske ret og valgt de politikere, der skal lede landet i de næste fire år.

Tag ansvar

Partierne i rød blok er sikkert i gang med selvransagelse, hvor de reflekterer over deres ansvar for, hvorfor vælgerne har valgt højrefløjspartierne.

En del vælgere brugte ikke deres demokratiske ret, idet nogle borgere med anden etnisk baggrund har stemmeret, men ikke tog ansvar for at vælge, hvilke partier der skal styre landet.

At kæmpe for fællesskab

Højrefløjens overtagelse af magten skal ses som en udfordring eller politisk modstand i forhold til rød fløj, men der skal være plads til begge fløje. Mon ikke vi samfundsborgere og både rød og blå fløj kan finde sammen om at arbejde på bl.a. følgende områder:

 • At sikre individets retssikkerhed uanset etnisk tilhørsforhold, hvilket også er en demokratisk grundværdi.
 • At skabe bedre levevilkår for udsatte grupper.
 • At give bedre levevilkår for ældre, syge og andre svage grupper i samfundet.
 • At skabe mulighed for at arbejdsløse kommer i arbejde.
 • At skabe mulighed for at udsatte unge gennemfører en uddannelse, fx ved at skaffe lærepladser.
 • At give plads til forskellighed uanset religion og kultur.
 • At støtte integrationen, så alle borgere bliver en del af fællesskabet.

Kom i arbejdstøjet

Efter den 18. juni har der været en del snak om, hvad der er sket, og hvordan fremtiden tegner sig for Danmark under blå fløjs ledelse. Det kan vi have mange meninger og holdninger om, men i forhold til ovenstående temaer er jeg af den overbevisning, at rød blok som oppositionspartier kan være med til at sætte dagsordenen og udfordre blå fløj til at tage politisk ansvar.

Om det sker eller ej, må tiden vise, men det er vigtigt for mig, at vi mennesker både i politik og generelt møder modsætningsfyldte forhold. Det sker også i vores arbejdsliv og vores privatliv, men jeg er overbevist om, at det vil lykkes at arbejde på bedre vilkår for samfundsborgerne.

Jeg håber ikke, at den ny regering vil puste til ilden og skabe uro i samfundet ved at udråbe minoritetsgrupper, deres kultur og religiøse overbevisning som roden til alt ondt. Jeg håber, at blå fløj tænker over, at hård politisk retorik i medierne er med til at puste til ilden og anspore til terror.

Det har vi brug for

Den kommende regering og opposition og ikke mindst samfundets almindelige borger skal ikke bekæmpe og modarbejde hinanden, da det vil

 • Forringe levevilkårene for udsatte borgere.
 • Forringe levevilkårene for ældre, syge og mange flere.
 • Skabe fjendtlighed og fjendskab mellem grupper i samfundet.

De politiske kræfter skal hellere bruges til

 • Ikke at forringe udsatte gruppers vilkår.
 • Demokratisk samfundsplads til alle.
 • Et harmonisk, multikulturelt samfund.
 • At se forskellighed som en styrke.
 • At støtte dem der har brug for at komme i arbejde.
 • At skabe bedre vilkår for vores børns og unges skolegang og uddannelsesmuligheder.

Jeg er ikke politiker, men almindelig samfundsborger. Jeg har i mange år arbejdet sammen med dig/jer, og det vil jeg også gøre i dag og i fremtiden, for et demokratisk Danmark og bedre vilkår for udsatte grupper uanset alder, kultur, religion og etnisk baggrund.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X