Faglig og personlig udvikling er en nødvendighed

Faglig og personlig udvikling er en nødvendighed, også for en professionel som inden for sin organisation og økonomiske rammer er nødt til at ajourføre eller opdatere sin faglige viden.

Siden august 2009 har jeg valgt at prioritere min egen efteruddannelse. I oktober 2010 blev jeg færdig med uddannelsen til Exam. Eksistentiel Psykoterapeut (PI), og i går blev jeg færdiguddannet som supervisor.

Via disse efteruddannelser har jeg udviklet mig på det personlige og faglige plan ved hjælp af forskellige teorier og metoder inden for eksistentialistisk psykoterapi og supervision. Min udvikling skyldes dog ikke kun tilegnelse af ny viden, men også mødet med deltagerne på de to efteruddannelser. Deltagernes personlighed, faglighed og samspillet mellem mine medstuderende og mig har spillet en væsentlig rolle.

Det er interessant for mig, at jeg er blevet endnu mere skarp på mine egne handlingsmønstre i relation til arbejdet med familier, unge og børn samt mellem mig som supervisor og supervisanterne. I mit daglige professionelle arbejde oplever jeg, at de nye metoder gavner familier, unge, børn, supervisanter og organisationer i deres udvikling.

Faglig og personlig udvikling er en proces i konstant bevægelse, men for mig handler det hele tiden om at reflektere over de menneskelige og organisationsmæssige problemstillinger, jeg arbejder med, og hvilke faglige krav de stiller til mig. Ud fra denne tankegang følger muligheden for faglig udvikling, dvs. forskellige teorier og metoder hvormed jeg kan opdatere eller videreudvikle min faglige og personlige udvikling.

Share Button
Posted in:

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?
KONTAKT MIG og hør, hvad jeg kan gøre for jer
About the Author

Ahmet Demir

Jeg har 30 års erfaring med udsatte børn, unge og familier og særligt kendskab til etniske minoriteter. Mine ydelser er rettet mod, kommuner, skoler og institutioner, privatpersoner. Jeg tilbyder terapi, konflikthåndtering, konsulentbistand, supervision, mentorordninger, foredrag og kurser skræddersyet alt efter behov.

Skriv et svar