På det seneste har der her i avisen været en del artikler om børn og unge med forskellig kulturel baggrund og deres manglende trivsel i skolen og i fritiden.

Jeg har læst debatindlæggene med stor interesse, og jeg har selv boet i lokalsamfundet i ti år og følger meget med. Avedøre Stationsby har mange muligheder, og beboernes sammensætning er forskellig m.h.t. kultur, religion og etnisk baggrund. Giver vi os selv lov til at lære hinanden at kende og åbner vi vores dør for andre.

Desværre nej. Selv om vi har levet side om side i mange år, er vores indsigt og viden om hinanden meget ringe. Men det handler ikke om at skyde skylden på nogen – det er bare fakta. Der er dog nogen, der på trods af forskellig kulturel baggrund har kontakt med hinanden og som sætter pris på forskellighederne og værdien i at kende hinanden.

Jeg mener, at det er på tide, at de lokale aktører som forældre, skoler, andre pædagogiske institutioner og foreninger må forsøge at finde metoder til, hvordan vi kan støtte hinanden i sammen at skabe et bedre lokalmiljø for vores børn.

Koncentrationer

Om store koncentrationer af etniske minoriteter på skoler og i boligområder:
Indledningsvis vil jeg sige, at jeg ikke er tilhænger af store koncentrationer af etniske minoriteter på skoler og i boligområder, som vi bl.a. har i Avedøre. Jeg har generelt ikke nogen positive erfaringer med integration på skoler og andre pædagogiske institutioner, hvor der er stor koncentration af etniske grupper med anden baggrund end dansk.

Der er dog alligevel nogle børn og unge, der klarer sig godt uddannelses- og erhvervsmæssigt. Jeg kender nogen, som i dag er journalister, komikere, skuespillere og nogen som flittigt bruges i medierne i integrationsspørgsmål og på det seneste i forbindelse med jordskælvskatastrofen i Pakistan.

Tre brødre præsenterede en ide om et stort musikar-rangement til støtte for ofrene i Pakistan. Koncerten blev en stor succes, og hvis jeg ikke tager fejl, er de opvokset i Avedøre Stationsby. Vi må ikke glemme, at skoler og andre pædagogiske instituti-oner, foreninger, forældre og ikke mindst forvaltningernes og politikernes interesse for ekstra indsatser i lokalsamfundet har været og er af stor betydning for mange børns og unges fremtid.

Fredskravet

Børn og unge har krav på et fredeligt liv i Avedøre Stationsby.
I debatindlæggene blev der peget på, at ca. halvdelen af Enghøjskolens elever er af anden etnisk baggrund end dansk. Der blev også omtalt en generel dårlig social og kulturel udvikling. Heraf følgende mobning og trusler på livet blandt eleverne samt gruppedannelser indenfor de forskellige etniske baggrunde. Jeg er enig i, at der er sociale og kulturelle problemer på tværs af kulturerne, men jeg tager stærkt afstand fra, at børn og unge, uanset kulturel og religiøs baggrund, mobber og truer hinanden i skolen og i fritiden.

Mobning og trusler lammer børnene og de unges personlige og faglige udvikling, og ikke mindst er det med til at grave grøfter. Efter min mening handler det, der sker i verden for tiden og de konkrete problemstillinger, som forældre rejser overfor mig, ikke om at være racist eller imod andre kulturer. For mig handler det om et råb om hjælp.

Jeg er ikke interesseret i, at Avedøre skal udvikle sig til et utrygt boligmiljø, sådan som vi nogen gange ser det beskrevet i medierne. Jeg oplever, at Avedøres beboere og andre har gjort og gør en stor arbejdsindsats, der giver positiv omtale. Det er ikke ensbetydende med, at der ikke er problemer; der er børn og unge, der ikke føler sig trygge.

Vi skal alle interessere os for vores børn og unge, vi skal respektere hinandens forskelligheder, så vi kan mødes på kryds og tværs for at finde konstruktive løsninger, der kan minimere antallet af børn og unge, der mistrives.

Helt konkret ligger ansvaret for at støtte de børn og unge, der bliver mobbet og føler sig utrygge hos forældrene, skolerne og andre pædagogiske institutioner.

Nogle familier kan det være svært at komme i kontakt med for at etablere et samarbejde, men det er vigtigt at blive ved og forsøge at få dem i dialog for også at få dem til at tage ansvar for deres børns uacceptable handlinger vi må indlede et samarbejde, der kan minimere problemerne.

Arbejde på forskellige planer

Der skal arbejdes på forskellige planer, så vi kan undgå store koncentrationer af etniske børn og unge med anden baggrund end dansk på skolerne og andre pædagogiske institutioner. Dette er bl.a. en af barriererne for social integration. Der er desværre forældre til børn og unge, der ikke lever op til deres ansvar og som ikke vil samarbejde.

Forvaltninger, institutioner m.v. må og skal undersøge hvilke lovmæssige metoder, de kan bruge for at få disse forældre ind i – og fastholde dem i – et konstruktivt samarbejde, så deres børn og unge kan påvirkes i positiv retning. Alle skal lære at blive tolerante overfor hinanden og åbne overfor kulturelle forskelle.

Afslutningsvis vil jeg sige, at det ikke er nok, at forældrene kun samarbejder omkring deres egne børn.

Børn og unge har også brug for deres forældre i det daglige, og at de på f.eks. forældremøder snakker med andre forældre. Det har en stor sig-nalværdi for børnene, der bl.a. på den måde oplever, at deres forældre er deltagende og glade for at bo i lokalsamfundet og det giver en positiv omtale af Avedøre Stationsby.

Jeg vil opfordre skolerne og andre institutioner til hurtigst muligt at involvere forældrene og forsøge at få stoppet mobning og trusler mellem børnene og de unge.

Vi skal kæmpe for gensidig respekt og en tryg Avedøre Stationsby.

En af mulighederne for en løsning af børn og unges problemer er dialog og samarbejde samt en hurtig og effektiv koordinering af samarbejdet for hurtigst muligt at få fat på dem, der opfører sig truende overfor andre børn og unge.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X