INTEGRATION: Det burde ikke være nødvendigt at lave støtteordninger for at få indvandrere i arbejde, hvis indvandreren er lige så kvalificeret som den dansker, der søger job.

Tirsdag fremkom regeringens vision om en velfærdsreform, bl.a. at flere indvandrere skal i arbejde via løntilskud. Jeg er ikke uenig med regeringen, men arbejdsløsheden blandt indvandrere er p.t. meget høj og vil i fremtiden være dyr for velfærdssamfundet.

Man hører, at årsagerne til at indvandrere ikke kan få arbejde eller blive selvforsørgende er deres manglende sprogfærdighed og manglende kendskab til danske arbejdsmarkedsforhold. Arbejde som sådan er dog nøglen til nydanskernes sociale integration.

Politikerne påpeger, at Danmark mangler arbejdskraft, folk med uddannelse. I mit arbejde med indvandrere har jeg mødt mange højt uddannede, som er født og opvokset i Danmark, og som altså har den sproglige og kulturelle baggrund. Men de har svært ved at blive integreret i det danske erhvervsliv.

Derfor må vi hjælpe dem, som er i Danmark, og som har en høj uddannelse, til at blive integreret. De har kulturel, social, og uddannelsesmæssig kompetence, men de mangler erfaring på arbejdsmarkedet. Disse grupper er efter min erfaring lige så kompetente på arbejdsmarkedet som danskere. Og de har ikke behov for løntilskudsordninger.

Hvis disse mennesker fik arbejde via jobtilskud, tror jeg de vil stille spørgsmål om accept af deres kompetence og uddannelse, fordi de er indvandrere. At de ikke kan indgå i virksomheden på lige fod med indfødte danskere, til trods for, at de har samme uddannelse.
Jeg vil spørge private og offentlige virksomheder om, hvad deres baggrund er for at åbne op for disse kompetente medarbejdere, som de i virkeligheden brænder for at arbejde sammen med, men som altså er indvandrere.

Jeg er enig i politikernes udmelding om, at indvandrere har brug for støtte. Men jeg vil fastholde, at både private og offentlige arbejdsgivere også kan bruge kvalificerede indvandrere, når blot de har indsigt i danske arbejdsmarkedsforhold og mestrer det danske sprog. Så vil de medvirke til at bibringe virksomheden deres faglige ekspertise. Det er min erfaring ud fra mit arbejde.

Jeg vil her citere en indvandrers kamp for at finde sit ståsted i arbejdslivet jeg besluttede mig for at lære det danske sprog, da jeg kom til Danmark. Jeg har uddannet mig. Haft perioder med arbejde på højt niveau, f.eks. som underviser. Har i lang tid kæmpet for at få råd og vejledning. Ingen viste dog interesse for mig og min arbejdskraft. Ved ikke, hvad jeg skal gøre. Men jeg vil kæmpe, til det lykkes for mig. Jeg må indrømme, at det kom fuldstændig bag på mig, at der ikke er nogen, som viser interesse for min arbejdskraft.

Dette citat viser, at virksomhederne har et forklaringsproblem i relation til disse mennesker, som har stor kompetence. Og jeg efterspørger en debat om, hvad der er galt med disse menneskers kompetence. Jeg vil opfordre både private og offentlige arbejdsgivere til at åbne deres døre for disse mennesker. Når vi har dem i vore virksomheder, vil integrationsprocessen blive meget nemmere, og vi vil have en generation af nydanskere, som indgår på helt naturlig vis i vores fælles samfund.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X