Udsatte familier har brug for at blive behandlet med respekt. De skal ikke ses som problemer, men som mennesker, som af en eller flere grunde har svært ved at tage hånd om deres problemer. Det giver ikke socialministeren belæg for, at løsningen for disse familier er at ramme dem på de sociale ydelser.

Socialminister Karen Hækkerup (S) har med sin markante politiske udmelding om, at udsatte familier med anden etnisk baggrund skal trækkes i deres sociale ydelser, hvis familiens børn ikke passer deres skole og begår kriminalitet.

Jeg vil indledningsvis høre Karens svar på, hvad hun vil gøre med udsatte danske familier. Når hun ikke nævnte dem, er det op til hver enkelt at fortolke ministerens holdning. Efter min mening diskriminerer ministeren, når hun vil straffe udsatte familier med anden etnisk baggrund, men ikke siger noget i forhold til de danske. Når det er sagt, vil jeg ikke underkende, at der er problemer med børn og unge fra udsatte familier med anden etnisk baggrund, for selvfølgelig er der det. Derfor skal vi arbejde sammen som politikere, fagfolk og forældre.

Jeg gør læseren opmærksom på, at mit indlæg handler om udsatte familier med anden etnisk baggrund, men jeg udelukker ikke, at nogen af de ting, jeg skriver om, også gælder for andre udsatte nationaliteter. Mine mange års erfaringer viser, at udsatte familier, især med anden etnisk baggrund, er kendetegnet ved følgende problemstillinger:

  • Forældrene har af fx arbejdsmæssige, helbredsmæssige eller økonomiske grunde mistet deres rolle som forældre.
  • Forældrene har mistet troen på sig selv og har svært ved at være tydelige forbilleder for deres børn.
  • Forældrene mangler sproglige, kulturelle, arbejdsmæssige og samfundsmæssige kompetencer, så børnene kan ikke bruge forældrene som vejledere i samfundet.
  • Nogle udsatte familier er traumatiserede efter at have været udsat for grov tortur i deres hjemland.
  • Nogle udsatte familier kæmper med psykiske og sociale problemstillinger.
  • Forældrene eller de unge dulmer deres problemer med enten euforiserende stoffer eller druk.
  • Der er vold i familien.
  • Der er tale om omsorgssvigt.
  • Forældrene har svært ved at støtte deres børn og unge fagligt og senere under uddannelsen.

Jeg spørger dig/jer, der læser mit indlæg: Har familierne ikke nok i ovenstående problemer? I perioder kommer politikerne med umenneskelige udmeldinger om primært straf og sanktioner som fx at tage de sociale ydelser fra familierne, sådan som vi netop har hørt det fra socialminister Karen Hækkerup. Jeg spørger mig selv: Hvor er medmenneskeligheden og respekten for mennesket? Jeg tvivler på, at den findes hos disse politikere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X