Tilegne-sprog-300x199

Sprog er nøglen til menneskelivet, uanset i hvilke lande mennesker lever. Men siden indvandrere fra ikkevestlige lande er kommet til Danmark, har sprog og integration været på den politiske dagsorden.

Jeg blev kontaktet af TV 2, fordi aviserne vil bringe en tankevækkende nyhed.

Som jeg forstår det, har en journalist fra Syddansk Universitet lavet en undersøgelse blandt indvandrere fra ikkevestlige lande. Ifølge undersøgelsen kan 60 pct. af børnene ikke dansk, når de begynder i danske skoler. Jeg har ikke selv nået at læse undersøgelsen, men jeg synes, resultatet er tankevækkende.

Det får mig til at tænke, at der er noget, der ikke fungerer med integrationen. Indvandrerne lever i deres egen verden, i et parallelsamfund, men børnene betaler en høj pris for forældrenes isolation.

Der kan være flere grunde til, at 60 pct. af børnene ikke kan dansk, men mit bud er, at det bl.a. kan skyldes følgende forhold:

– Forældrene lever en isoleret tilværelse på mange leder og kanter. En del forældre har selv sproglige og kulturelle ‘handicap’. Forældrene lever i boligområder, hvor de stort set kun omgås deres egne landsmænd, og deres arbejdsliv foregår for en del familiers vedkommende i servicesektoren, bl.a. restaurant, taxa og rengøring.

Parallelsamfund

Dermed går de i et arbejdsmiljø, der enten ikke kræver store sproglige forudsætninger, eller hvor de kan tale deres eget sprog. På den måde er de isoleret fra det øvrige samfund og lever i et parallelsamfund.

– En del forældre har ikke råd til at sende deres børn i vuggestue, hvor børnene kunne udvikle det danske sprog. En del forældre har tre-fire børn og lever på overførselsindkomst, hvilket ikke gør det nemt for dem at sende deres børn i institution, så de kan gøres skoleparate, hvad angår dansk sprog.

Jeg har respekt for, at den enkelte bor og omgås borgere med samme etniske baggrund, men forældrene svigter deres børn som rollemodeller. Både privat og på arbejde bør de vise interesse og forsøge at være en del af fællesskabet, at være en del af det danske samfund. Hvis forældrene ikke i handling viser, at de er interesseret i og vil være en del af fællesskabet i det danske samfund, vil de på en eller anden måde påvirke deres børn.

Fortjener bedre vilkår

Forældrene skal ud fra et ringe budget prioritere deres børns institutionsliv og støtte og vejlede deres børn, så de kommer i foreninger og til fritidsaktiviteter. Jeg tror, det vil kunne hjælpe deres børn og unge og skabe vilkår for deres sprogtilegnelse.

Tiden er inde til at kigge på de forskellige integrationsinitiativer og projekter for at se, om de har den nødvendige effekt på gruppen. Jeg mener overordnet, at det vil være ideelt at satse på forældrenes arbejdssituation og uddannelse samt at oplyse dem om deres ansvar for deres børn. De spiller en væsentlig rolle for deres børns og unges integration. Forældrene skal gøres bekendt med, at deres manglende opbakning til, vilje og interesse for at støtte deres børns sprogtilegnelse vil medvirke til, at deres børn fortsætter i deres fodspor.

Jeg mener, at forældrene må tage deres ansvar på sig. Deres børn fortjener bedre vilkår og skal ikke som forældrene leve isoleret i et parallelsamfund. Efter min mening er indvandrerbørn globale samfundsborgere. Derfor har både forældre og samfund ansvar for at skabe ordentlige vilkår for deres sprogtilegnelse og sociale integration.

Foto: Flickr

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X