Igen er Dansk Folkeparti synlig i medierne med deres snævre menneskesyn, og som sædvanlig angriber de flygtninge og indvandrere. Partiets formand vil sende de irakiske flygtninge hjem og derefter sende flere udlændinge hjem med følgende begrundelse:

Dansk Folkeparti vil derfor sætte spøgsmålet om hjemsendelser på dagsordenen. De mange udlændinge i Danmark koster nemlig samfundet så dyrt, at det truer velfærdsstaten, mener partiet (Politiken tirsdag den 27 juli 2004).

Partiets metoder har altid været at hænge personer med anden etnisk oprindelse end dansk og nogle danske grupper ud. Deres partipolitik manipulerer med befolkningen, idet de giver indvandrer/flygtninge og de danskere, som af en eller anden grund i en periode har haft brug for offentlig støtte, skylden for alle samfundets problemer. I mit indlæg vil jeg først og fremmest fokusere på, hvad meningen er med DFs udmeldinger. ´

I mine øjne gør partiet alt for at beholde sin magtposition og være det tredjestørste parti i folketinget, så det kan bevare sin position efter næste valg. Faktisk kommer det ikke bag på mig, at partiets formand nu ytrer sine holdninger for at forberede sig til næste valg. Jeg bryder mig ikke om partiets holdninger, og påstanden om at indvandrere/flygtninge skal sendes hjem fordi de er for dyre for samfundet.

Vi skal huske på, at en stor del af de mennesker Pia Kjærsgaard taler om, har bidraget til samfundsøkonomien via arbejde. Men nogen af disse har nu svært ved at finde deres ståsted på arbejdsmarkedet, og derfor mener DF, at de skal sendes hjem. Et sådan menneskesyn sorterer under diktatoriske og fascistiske regimer, der undertrykker og bruger mennesker som midler for at bevare den politiske magt. Jeg vil gerne spørge Pia Kjærsgaard om, hvad hun har tænkt sig at gøre med danske borgere, der er afhængige af offentlige ydelser?

Den yngre og her i landet opvoksede generation føler, at Danmark er dens hjemland – de yngre har stærkere og større tilhørsforhold til Danmark end til oprindelseslandet. De forsøger på alle mulige måder at leve op til samfundets krav. Jeg ved, at rundt om i landet arbejder en stor del danskere og mennesker med anden etnisk oprindelse end dansk på forskellige niveauer sammen om at bygge bro mellem de forskellige grupper på tværs af kultur, religion og sprog. Men DFs snævre menneskesyn spænder ben for integrationsarbejdet, og de puster bevidst til ilden og nærmest opfordrer til racisme.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X