Det er muligt, at nogle vil undre sig eller lader sig blive provokerede af min overskrift. Jeg mener, at MHs handlinger inspirerer mig og mange andre, der ønsker en verden, hvor der er plads til forskelighed, uanset hvilken religion, kultur og nation man har.

Jeg synes, at det er en berigelse at jeg både i mit private og professionelle liv møder mange forskellige mennesker med forskellige kulturbaggrunde. Det er ikke ensbetydende med, at jeg accepterer eller tager alt til mig fra disse mennesker? Nej, jeg lader mig inspirere af dem.

Jeg vil til enhver tid kæmpe for et samfund, hvor netop forskellighederne giver mulighed for udvikling og positiv påvirkning af det enkelte individ og samfundet. Jeg er selv et produkt af forskellig kulturel påvirkning, dvs. kurdisk, tyrkisk og dansk. Jeg har ikke taget skade af disse forskellige kulturelle påvirkninger. Tværtimod er det en berigelse for mig.

Men. Jeg er bekymret for ekstremme holdninger – fx religiøse, uanset om det er muslimske eller kristne. Her tænker jeg på MHs mission og demonstration i en by som Nørrebro, hvor der lever forskellige kulturer og religioner side om side, uden de store konfrontationer. Jeg tager stærk afstand fra MHs ytringer. Jeg tror ikke, at han opnår det, som han vil – dvs. provokere bl.a. etniske grupper – især ungdommen.

Jeg er stolt af, at disse grupper på det indre Nørrebro modtog MH med folkefest. Deres modtagelse og reaktion siger mig, at selv om vi er forskellige, er vi nået til den bevidsthed, at vi kan give hinanden plads og støtte hinanden imod ekstremisten MH og hans nedvurderende udtalelser, der betegner muslimsk religion som ukrudt.

Det siger noget om hans menneskesyn og ikke om hans religion. Jeg kender andre kristne præster, som har det modsatte menneskesyn, og deres religiøse holdninger er i modsætning til MHs meget rummelige og i det hele taget menneskevenlige.

Tid til at tænke

Vi er nødt til, på forskellige planer, at drøfte, hvordan vi kan undgå at disse ekstremister får så meget medieopmærksomhed, og ikke mindst, hvordan vi undgår at bruge så mange af samfundets ressourcer, som fx at politiets styrker skal beskytte MH. Efter min mening kræver det en grundig debat, og at vi tænker os om.

Selvfølgelig er det ønskværdigt at leve i et samfund uden ekstremister, men det er ikke er realistisk. Derfor er vi nødt til kæmpe med alle midler for menneskerettigheder, demokratiske værdier og for det gode i hver af os. Selvfølgelig er jeg ikke stolt af MH. Jeg er bekymret over de kræfter, der står bag ham.

Hvis vi ikke tager ekstremisterne fra de forskellige kulturer og religioner alvorligt, vil de i fremtiden skabe provokationer og konfrontationer de forskellige kulturer imellem. Deres eneste hensigt er at skabe fjendtlighed mennesker imellem.

Derfor mener jeg, at en hver demokrat, et hvert humanistisk menneske og en hver politisk organisation skal bekæmpe ekstremister. Jeg er villig til at tage min del af ansvaret og bekæmpe dem med fredelige midler. For hvis vi overser ekstremisterne er jeg personligt alvorligt bekymret for, at deres handlinger fører til voldsomme konfrontationer og uro i samfundet. Og det vil på alle måder være en dyr omkostning for både mennesket og samfundet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X