Efter at jeg havde læst LISTE T`s , SF’s og de Konservativesønske om etnisk ligestilling blev jeg virkelig glad forderes ide . Men det er bare ærligt, at deres ide blev nedstemt og ikke blev taget som en værdi, for deres ide har stor betydning for integrationen i Danmark.

Jeg mener, at forkastelsen af ideen om etnisk ligestilling er en barriere for, at de etniske grupper i samfundet kan blive integreret. For at de etniske grupper skal blive en del, af samfundet, mener jeg, at der skal sendes politiske signaler frakommunalpolitikerne i Hvidovre om etnisk ligestilling.

De,som var modstander af etnisk ligestilling, sendte klaresignaler, men jeg mener ikke, det havde noget med integrationat gøre, men tværtimod er det en barriere.

Jeg mener, at man konstant hører, at nu skal indvandrere ud på arbejdsmarkedet og være en del afsamfundet, men hvad møder man, ikke andet end forhindringer. En af forhindringerne er det, at en person med etnisk baggrund bliver sorteret fra af virksomhederne. Det mener jeg, at vi tit oplever i det danske samfund.

Nu har statsministeren sagt i sin åbningstale “at viskal tage imod indvandrere og flygtninge og ikke afvise dempå grund af deres navn og deres etniske baggrund”. Detundrer mig meget, at han i sin åbningstale taler om etnisk ligestilling, men, at han så bagefter kom med forslaget ommindre tilskud til flygtninge.

Jeg kan ikke se sammenhængen mellembudskabet i Nyrups åbningstale og hans handlinger for at opnå etnisk ligestilling. Jeg spekulerer meget over om , der er demokratiskespilleregler i Danmark, når man giver en flygtning i Danmark mindre tilskud end en almindelig bistandsmodtager.

Jeg spørger regeringen og de partier,som tog beslutningen i Hvidovre Kommune, om det er demokratiets spilleregler, vi har med, at gøre her? For det vi gør her er, at vi lukker nogle mennesker ude fra samfundet. Jeg mener klart, at der er forskelsbehandling. Jamen venner, vi er da alle mennesker af kød og blod,hvorfor skal folk behandles forskelligt på dette område?

Vi skal tænke på, at flygtninge er mennesker, som kommer fra et krigshærget område, og det er ofte familier, somkommer til landet , hvordan skulle en familie med 4-5 medlemmer klare sig for det lille beløb, jamen det er da fuldstændig grotesk!!!

Men da nu vi tager imod flygtninge, så mener jeg også, de skal behandles på lige fod med andre. Jeg mener, det er vigtigt, at flygtninge bliver behandlet på lige fod med de øvrige samfundsborgere, fordi det at give en flygtning mindre tilskud giver socialiseringsproblemer i det danske samfund.
Økonomien spiller en stor rolle, fordi den er med til at fremme integrationen hos den enkelte flygtninge. Med økonomien har familien mulighed for, atdeltage i det sociale og det kulturelle liv, som fører tilbedre integration.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X