I mit pædagogiske arbejde har jeg haft interesse for integration. For mig handler integration i pædagogisk kontekst om at anerkende minoriteter med deres rettigheder og pligter uden at gøre dem forkerte pga. deres kulturelle, nationale og religiøse tilhørsforhold.

Jeg er af den overbevisning, at minoritetsgrupper gerne vil integreres i det danske samfund. Denne overbevisning har jeg fra mit pædagogiske arbejde med bl.a. minoritetsfamilier, hvor samtlige familier ønsker, at deres børn bliver en del af fællesskabet.

Det er muligt at møde grupper, som har svært ved integration. For mig handler det ikke om manglende vilje, men om at disse grupper har brug for bl.a. følgende for at kunne integreres:

 • Minoritetsgruppen skal føle sig anerkendt.
 • Minoritetsgruppen skal kende deres ret og pligt.
 • En målrettet integrationsindsats for nyankomne fra minoritetsgruppen.
 • Vores pædagogiske institutioner skal skabe udviklingsmuligheder for integration. Mulighederne handler bl.a. om, at børn og unge føler, de er en del af den pædagogiske institution.
 • Skolerne skal have fokus på minoritetselevernes sprog og faglige udvikling, med henblik på at de på længere sigt skal kunne klare sig både på uddannelses- og arbejdsmarkedet.
 • Ungdomsuddannelserne skal arbejde for at rumme især marginaliserede unge på uddannelsesinstitutionerne.
 • Forældrene skal støttes i deres sprog-, uddannelses- og arbejdsmarkedskompetencer, så de kan være forbilleder for deres børn.
 • I udsat socialt boligbyggeri sættes fokus på minoritetsforældres kompetencer. Her tænker jeg på oplysning og viden om deres børn og unge.

Integration handler for mig om, at man via følgende områder kan være med til at skabe rammer, så minoritetsgrupper bliver integreret:

 •   Socialpolitik
 • Arbejdsmarkedspolitik
 • Uddannelsespolitik
 • Institutionernes pædagogik samt uddannelsesinstitutionernes undervisning.

Integration vil lykkes for en stor del, hvis der på samfundsplan, dvs. fra politisk hold, vises vilje til og interesse for, at minoriteter bliver integreret i samfundet. Via de forskellige ovennævnte politikområder vil minoriteter og ikke mindst majoriteter tilegne sig kompetencer, og dialogen mellem grupperne skaber en udvikling, som kan føre til integration

Jeg arbejder med børn, unges og familiers integration i pædagogisk kontekst. Her er der mulighed for at læse mit foredrag.

Jeg vil ud fra min faglige ekspertise støtte de pædagogiske institutioner og organisationer, der arbejder med minoritetsgrupper, frivillige organisationer og frivillige medarbejdere. I min dialog med jer vil jeg blandt andet forsøge at få jer til at reflektere over følgende ved minoritetsgrupper:

 • Fokus på børns, unges og familiers kunnen i stedet for mangler.
 • I børne- og ungdomsinstitutioner inddrages det som unge kan i uddannelsesinstitutioner.
 • På arbejdsmarkedet fokuseres mere på minoriteters ressourcer.
 • Del jeres positive integrationserfaringer med andre, her tænker jeg på at bringe det ud i det offentlige rum via debat.
 • Støtte jeres nuværende pædagogik og undervisning til at rumme minoritetsgrupper med henblik på integration.

Integration kan ikke kun styres ude fra, noget skal komme indefra. Det sker i takt med det enkelte menneskes tempo. Jeg mener, det er en menneskeret, at hver enkelt kan bestemme tempoet for sin egen integration i samfundet.

Vejen til integration er gensidigt kendskab. Ved at skabe bevidsthed om hinandens kunnen og via dialog kan grupperne selv tage stilling til, hvad de vil tage imod fra den anden gruppe og integrere i sit eget liv, så de udvikler sig til lokale og globale samfundsborgere.

Tilbage til “Artikler og indlæg”

Tilbage til Jeg tilbyder

Tilbage til “Blog”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X