Torsdag og fredag den 19. og 20. april vågnede jeg, som så mange andre samfundsborgere her i landet, op til en begivenhed som dækkede samtlige mediers forsider.

To folketingskandidater fra Dansk Folkeparti Mogens Camre og Søren Karup havde udtrykt deres syn på Asmaa Abdol-Hamid´s opstilling for Enhedslisten til Folketinget.Jeg nægtede at tro mine egne ører, da jeg på tv hørte Mogens Camre udtale, at Asmaa enten burde udvises af landet eller i det mindste trængte til psykiatrisk behandling! For at gøre ondt værre sammenlignede Søren Karup oven i købet hendes tørklæde med nazisternes symboler!

Jeg har svært ved at forstå Dansk Folkepartis menneskesyn. Det hører ikke hjemme i det danske demokrati. Så vidt jeg er bekendt, hører denne sproglige jargon og dette menneskesyn end ikke hjemme i diktatoriske lande dette gælder også i de muslimske lande. Aldrig har jeg hørt, at man nogen steder har udtalt sig så groft krænkende overfor en kvindelig politisk kandidat, bare fordi hun bærer tørklæde.

Umiddelbart skulle man mene, at der er tale om et mediestunt for at få opmærksomhed i befolkningen, men når man sammenholder de to folketingskandidaters holdninger med partiformanden Pia Kjærsgaard´s holdning, er jeg bange for, at der i stedet er tale om at hælde benzin på bålet, og øge kløften mellem befolkningsgrupperne.

Et lille eksempel bekræfter dette. Fredag den 20. april viste nyhederne på tv, at etnisk plejepersonale møder en grov diskrimination fra de ældre, med groft krænkende bemærkninger om at de som sorte skal rejse hjem, hvor de kommer fra. Man kan spørge sig selv, hvor de holdninger kommer fra.

Efter min mening har Dansk Folkeparti store aktier i denne negative stemning eller rettere de er gode til at skabe de negative holdninger hos befolkningen.

Efter min mening er hendes tørklæde en privatsag, og det bør både Dansk Folkeparti og vi andre respektere. Tørklædet er ikke det afgørende, men derimod holdningerne. Jeg mener, at Asmaa er en potentiel politikker, som uden tvivl kan være et godt forbillede for mange etniske grupper.

Vi taler meget om etniske gruppers integration, og jeg håber derfor meget, at Asmaa bliver valgt ind i Folketinget, så hun via sit arbejde der, kan sende et positivt signal til muslimske kvinder om, at de også kan trives i og være en del af det danske samfund. På den måde kan de se, at selvom man bærer tørklæde, kan man godt sidde i Folketinget og være med i beslutningsprocesserne.

Udtalelserne fra Dansk Folkeparti bunder i, at de ikke ser Asmaa som en kvinde og et menneske, men kun som en muslim med tørklæde. Hvis de havde ulejliget sig med at høre, hvad hun havde at sige om samfundet, politik og udvikling, ville de måske have tænkt sig om en gang til, før de kom med deres grove og krænkende udtalelser.

Hun er muslim, og går med tørklæde, men hun er opvokset i Danmark, og hendes holdninger og måde at anskue verden på, er præget af global tænkning.

Jeg kan desværre ikke ændre på disse menneskers holdninger og meninger, men jeg håber på, at den danske befolkning kraftigt vil overveje, om dette parti fortjener at sidde i Folketinget næste gang, der skal stemmes.

Deres krænkende menneskesyn er uacceptabelt, og hører ikke hjemme i Folketinget. I stedet bør vi støtte og bakke op omkring de forskellige demokratiske kræfter i samfundet, og deriblandt også Asmaa Abdol-Hamid.

Tillige håber jeg også, at medierne fremover vil undlade at give partiet så meget plads til at komme frem med deres krænkende menneskesyn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X