Vi ved alle, at politiske, religiøse og økonomiske interesser er med til at udløse krige, hvor uskyldige mennesker bliver slået ihjel. I dette debatindlæg vil jeg give mit bud på, hvad jeg mener med at glemme integrationen, og hvad der skal til, for at flygtninge bliver integreret.

Flygtninge . Photo Credit: United Nations Photo via Compfight cc
Flygtninge
Photo Credit: United Nations Photo via Compfight cc

 Mennesker i nød

Mennesker gør alt, hvad de kan for at blive boende og leve i deres eget land, men vi har været vidner til, at mennesker i nød rejser den lange vej fra fx Syrien til Vesteuropa med hjælp fra menneskesmuglere, og at turen koster mange flygtninge livet.

 Rejser efter håb

De, for hvem det lykkes at nå til Europa, har oplevet mange strabadser og skuffelser, som de har svært ved at håndtere. Her i landet har man valgt at placere flygtninge i telte, selv om der findes tomme bygninger, hvor de kunne bo, men teltene matcher selvfølgelige regeringens politik, hvor man forsøger at få flygtningene til ikke at vælge Danmark som rejsemål.

Regeringens annoncer i udlandet, placeringen af flygtninge i telte og ikke mindst at myndighederne fremover vil kræve, at flygtninge afleverer deres personlige værdigenstande som guld og smykker til finansiering af deres kontanthjælp har bragt Danmark på forsiden af aviser i USA og andre lande.

 Hvad jeg mener med “glemt integration”

En del af de politiske partiers repræsentanter taler i den offentlige debat om, at flygtninge skal integreres her i landet. Det kan jeg og mange andre være enige i. Flygtninge skal integreres, men med mit valg af overskrift indikerer jeg, at vilkårene for integration efter min mening ikke er til stede.

 Følgende vilkår er forudsætning for integration

Mødet med og modtagelsen af flygtninge spiller en væsentlig rolle. Jeg ville ønske, at vi lod os inspirere af den canadiske regeringsleder, som personligt mødte op i lufthavnen for at tage imod syriske flygtninge, men desværre kommer det næppe til at ske her i landet, hvor jeg må stille spørgsmålstegn ved vores regerings menneskesyn.

En ting er regeringens måde at behandle flygtninge, men jeg vil understrege, at mange danskere i handling viser, at de er humanister og vil stille op, hvor det er muligt. Jeg ved, at nogle i mit faglige netværk har henvendt sig til myndighederne, fordi en del af deres bolig kan bruges til flygtninge, så de ikke skal placeres i telte denne vinter.

Jeg mener, at vores politiske handlinger skal tage udgangspunkt i demokratiske værdier og respekt for mennesker, så vi rækker en hånd til dem, der er i nød, fx flygtninge. I vores modtagelse skal vi vise, at vi sætter pris på dem, anerkender dem og deres elendige levevilkår og sammen med dem her i landet vil skabe bedre vilkår, som bygger på rettigheder og pligter.

 Nøgleelementer til integration er

Vi skal ikke bruge flygtninge i politiske magtkampe, hvor politiske partier konkurrerer om stemmer, men indse, at flygtninge i nød har brug for følgende, så de kan integreres i samfundet:

  • At møde varme og medmenneskelig modtagelse.
  • Bedre boligforhold.
  • Anstændige økonomiske levevilkår.
  • At offentlige myndigheder undlader hård og nedladende retorik og i stedet bruger human og menneskevenlig retorik.
  • Organiseret arbejde mellem frivillige og det offentlige om, hvordan man bedst støtter flygtninge.
  • Udviklingsmuligheder for dem, der opnår flygtningestatus, med fokus på sprog, uddannelse og arbejdsmarkedskompetencer, som de skal tilegne sig for på sigt at klare sig selv.
  • Konstruktivt samarbejde mellem sprogskoler og virksomheder, fx omkring arbejde eller virksomhedspraktik for at bane vej for, at flygtninge kan skabe en god og konstruktiv start på arbejdslivet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X