Bragt i politiken  (24/07/12)

AF Jakob Sheikh

En blev tvunget til at gifte sig med sin ukendte kusine.

En anden blev frosset ud af hele familien, fordi han ikke ville uddanne sig til advokat. En tredje blev slået til blods med sin fars bælte, fordi han ved et nærliggende boligkompleks blev set side om side med en jævnaldrende dansk pige.

Beretningerne ovenfor er alle mindre end et år gamle og stammer fra unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund, som i stigende grad søger hjælp til at slippe ud af æresrelaterede konflikter.

LÆS OGSÅ Flere unge frygter æresforbrydelser

Tal fra Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) viser, at 150 nydanske mænd sidste år henvendte sig for at få hjælp i æresrelaterede konflikter. I 2010 var tallet 119, mens færre end 10 mænd henvendte sig i 2009.

»Vi er blevet mere opmærksomme på, at de unge mænd har svære vilkår, og de unge mænd kan se, at der er hjælp at hente, hvis de henvender sig«, siger projektleder i LOKK Susanne Fabricius.

Kvindekrisecentre må åbnefor mænd

Også landets integrationskonsulenter og SSP-medarbejdere oplever en markant stigning i henvendelser fra mænd med etnisk minoritetsbaggrund.

LÆS OGSÅUng tyrkisk familiesammenført kvinde i livsfare

LOKK’s 42 krisecentre er egentlig rettet mod kvinder, men flere centre er nu også begyndt at hjælpe de nydanske mænd. For eksempel har krisecentret RED på Sjælland, der hjælper etniske minoritetsunge ud af æreskonflikter, udvidet botilbuddet til også at omfatte mænd.

»Det er ikke længere kun kvinder, der henvender sig i æreskonflikter. Vi oplever en stigende interesse fra unge mænd, som er blevet langt mere opmærksomme på de tilbud, der er«, fortæller RED-direktør Anita Johnsen.

Underlagt forældrenes kontrol

De nydanske mænds rolle i æresrelaterede konflikter har stået i skyggen af debatten om den massive sociale kontrol af unge nydanske kvinder.

LÆS OGSÅ13 familier i Østjylland jager deres oprørske døtre

Men en rapport udarbejdet for Social- og Integrationsministeriet viste sidste år, at hver fjerde mand med etnisk minoritetsbaggrund er underlagt særlig stærk social kontrol fra deres forældre.   Det gælder især valg af ægtefælle, kæreste og sex før ægteskab.

Den unge generation af efterkommere har en anden tilgang til livet end deres forældre   Ahmet Demir, socialkonsulent

Indvandrermænd med nye værdier

Seniorforsker ved SFI Anika Liversage vurderer, at de unge mænd er blevet mindre ærekære. »Nu begynder vi at se en assimilationsproces fra mere kollektive forventninger til tilværelsen til et individuelt fokus på lykke og kærlighed«, siger Liversage, der forsker i familiemønstre i etniske minoritetsfamilier.

LÆS OGSÅV: 24-årsregel giver muslimer nye problemer

 Selvstændig socialkonsulent Ahmet Demir, der har sin daglige arbejdsgang blandt unge efterkommere i hovedstaden, genkender den stigende interesse fra nydanske mænd:   »Den unge generation af efterkommere har en anden tilgang til livet end deres forældre. De har opnået en bevidsthed om, at de er individer med egne rettigheder, og jeg oplever, at rigtig mange henvender sig til mig med familiespørgsmål«.

LÆS OGSÅPoliti: Lillesøster blev pisket og afstraffet i æressag

Integrationskonsulent Fahmy Almajid siger, at mændene er »usynlige ofre«, der ofte udsættes for »akkurat det samme som kvinderne«.   »Problemet har eksisteret længe, men mange nydanske mænd gemmer stadig problemerne væk eller klarer dem internt. Derfor er den glædelige udvikling kun toppen af isbjerget«.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X