AHMETDEMIR – indvandrer fra Avedøre
– går skarpt i rette med Herluf Rasmussen og “Den danske forening”.
Herluf Rasmussen prøver gennem en artikel i Hvidovre Avis at beskrive “Den danske forening”s form.

Vi ved hvad den forening står for, men I bruger foreningens formål, og via det kommer I til at fortælle om jeres holdning til indvandrere. Herluf Rasmussens beskrivelse af formålet for foreningen indeholder ikke det den virkelig står for. Ideologien bagved er rent ud uacceptabel fra en demokratisk synsvinkel.
Der findes instanser, hvor man kan indhente oplysninger om indvandrere. Nu har vi læst om Herlufs – og foreningens – holdning, som er en politikers holdning.

Den holdning vil jeg personligt ikke tro den danske befolkning har, fordi den danske befolkning er opvokset et and, som er demokratisk opbygget. Det vil sige at den danske befolkning har en demokratisk opdragelse, og ud fra den opdragelse har sit syn på medmennesker, heriblandt indvandrere.

Dette synspunkt vil I dreje til den holdning I har. Når vi taler om politikernes holdning til indvandrere, så findes der selvfølgelig forskellige af slagsen. Men det er heldigvis sjældent den samme som I har. Jeres holdning præger et vist antal mennesker i Dan mark.

Kære Herluf. I snakker om en indvandrerpolitik. Vi ind vandrere har savnet den politik siden vi kom til landet. I virkeligheden modsiger I jer selv gennem artiklen, I som politikere er ikke interesserede i indvandrere i landet, og derfor kan jeg ikke få tingene til at hænge sammen. For I savner en indvandrerpolitik!
I nævner i jeres artikel jeres modstand mod åbne grænser, og der er noget I har misforstået, Indvandrertilstrømningen stoppede allerede i 1970´erne.

Men som nævnt tidligere er Danmark et demokratisk land, og man prøver at op drage menneskene til demokrati. Når mennesker flytter fra deres land pga. politisk overbevisning, så har man åbnet grænserne for disse mennesker.
Det beskrives i Jeres artikel, at befolkningseksperten Poul Chr. Mathiassen undrer sig over, at der ikke er ressourcer til at opgøre antallet af indvandrere. Det underer mig enormt, at sådan en folkeekspert og I politikere er så isoleret fra omverdenen.
Der findes tonsvis af undersøgelser omkring antallet af indvandrere.
I øjeblikket bor der Ca. 158.000 indvandrere De første 100.000 er fra EF-lande, og resten er fra 3. lande, f. eks. Tyrkiet, Pakistan og Jugoslavien.
Det svarer til 2.8 procent af det danske indbyggertal.

Angående citatet artiklen fra Ole Hyltoft, som advarer mod yderligere muslimsk ind vandring:
I beskriver en intellektuel nutidsdansker. Jeg er meget betænkelig ved en sådan intellektuel mand, der går imod en af de mest naturlige og demokratiske rettigheder: Familie sammenføringen.
Når i beskriver i artiklen dette citat og endda sommetider taler om menneskekærlighed – dvs, det I mener er kun menneskekærlighed for folk med en bestemt nationalitet – så er det vist hykleri.
I har – sammen med folke-eksperten og den intellektuel le – stor angst for muslimske indvandrere, og det der sker i deres hjemland.

Jeg vil sige, at jeres tankegang omkring udviklingen i den muslimske befolkning i Danmark og deres hjemlande er meget snæver.
“Udviklinsprocessen” kan mærkes blandt muslimske indvandrerer her i landet.
F.eks. havde I. generationsindvandrene i gennemsnit 5-6 børn, men de følgende generationer får kun 2-3 børn pr. familie.
I beskriver det der sker i muslimernes hjemlande, og I fortolker det som religion og krige. Det er helt misforstået. Demokratisk udvikling, hidrører fra klasse kamp og klassemodsætninger. Det drejer sig om indenrigspolitiske og klasseideologiske kampe.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi bruger cookies til at optimere vores service og målrettet markedsføring 🍪
X